Tedarik Zinciri Yönetimi

Bir firma içinde malzeme tedarikçilerini de kapsayan satın alma, üretim tesisleri, lojistik, pazarlama ve malzeme, hizmet sağlayıcıları gibi birbirine bağlı kuruluşlar ve iş birimleri arasındaki ilişkiler ağının yönetimine tedarik zinciri yönetimi denir. Aynı zamanda finans ve bilginin ileri ve geri akışını kolaylaştıran ilgili sistemlerden oluşur. Bununla birlikte değer katma, verimlilik yoluyla kar oranını maksimize etme ve müşteri memnuniyetini sağlama faydalarıyla orijinal üreticiden nihai müşteriye kadar geniş bir süreci kapsar. Bu nedenle tedarik zinciri yönetimi amaçları ve avantajları da oldukça kapsamlıdır. Kısaca tedarik zinciri yönetimi, bir ürünün tasarımı, üretimi, depolanması, satışı ve teslimatı ile ilgili mal ve hizmet akışlarının kontrolüdür. Tedarik zinciri aslında bir ürünün konseptten tüketime kadar olan yaşam döngüsüdür.
Günümüzde, bir şirket ile müşterileri arasında birden fazla satış kanalını içeren çok kanallı strateji, tedarik zinciri yönetimini daha karmaşık hale getirmiştir. Bu nedenle bilgi akışları artık tek yönde değil, çok yönlü hale gelmiştir. Bu ek zorluk nedeniyle yazılım, tedarik zinciri yönetimi için önemli bir araç haline geldi. Buna iyi bir örnek, Depo Yönetim Sistemleri (WMS) veya Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleridir (ERP). Ürünle ilgili bilgilere ve finansal akışlara dayalı olarak tedarikçi ve alıcı arasındaki ilişkiyi koordine eden uygulamalardır.